กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยา

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยา ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับมอบหมายจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในงานเลี้ยงอาหาร แก่ ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr.Frank – Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ในการนี้ ได้นำวัฒนธรรมไทยด้านอาหารและงานหัตถศิลป์ไปจัดแสดง โดยมี ผศ.ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม และผศ.ดร เชาวลิต อุปฐาก จัดทำหมี่กรอบทระทงทอง อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ และอาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย จัดทำขนมลูกชุบ และอาจารย์สุกัญญา จันทกุล อาจารย์ศักรินทร์ หงศ์รัตนาวรกิจ และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ งานแกะสลัก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล