จัดดอกไม้ตกแต่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ตกแต่งดอกไม้ประดับสถานที่ ณ บ้านพิษณุโลก ต้อนรับภริยานายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ตกแต่งดอกไม้ประดับสถานที่ ณ บ้านพิษณุโลก […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)จัดดอกไม้ประดับสถานที่ ต้อนรับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาและภริยา

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)จัดดอกไม้ประดับสถานที่ ต้อนรับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต […]

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 67

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช งานศิลปวัฒนธรรม […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย Asia-Pacific Advance Network (APAN57)”

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดสาธิตผลงานศิลปหัตถกรรม ในงาน “งานประชุมวิชาการระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกเครือข่าย […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดเลี้ยงอาหาร การประชุมพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ […]