นักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 5 ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กฤตพร ชูเส้ง […]

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted Posted in กิจกรรม

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรราทาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว […]

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ถวายเทียนพรรษา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ถวายเทียนพรรษาประจำปี […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 13 

Posted Posted in กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]