คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) […]

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส. และ ม.6 

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 📌เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ FAST TRACK วุฒิ ปวช. ปวส.

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลพระนคร 📌เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา […]

โชติเวช เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตำรับสำรับโบราณ

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตำรับสำรับโบราณ จากงาน”ใต้ร่มพระบารมี […]

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน และค่าจ้าง ณ วันที่ 1 […]

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตระยะที่ 2 ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพครูคุรุสภา

Posted Posted in ข่าวประกาศ

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตระยะที่ 2 ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพครูคุรุสภา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]