กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

Posted Posted in กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ […]

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 รอบ TCAS 1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี […]

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้แก่ […]

โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…..ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้เชิงธุรกิจ รุ่นที่ 2 […]