กิจกรรม

จัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ในงานเลี้ยงต้อนรับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รูปแบบการจัดเป็นการจัดดอกไม้แบบไทยประยุกต์ ณ ห้องต่างๆ ในตึกสันติไมตรี โดยการนำของผศ.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณาจารย์นักศึกษาสาขาวิชา           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ในแนวคิดความเป็นไทยและสานสัมพันธ์จากสัญลักษณ์ของ 2 ประเทศ