กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

(Thai PBS) ถ่ายการประดิษฐ์กระทงลอย

 

 

อาจารย์ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่วิธีการประดิษฐ์กระทงลอย จากวัสดุธรรมชาติ   เมื่อวันที่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และออกอากาศรายการสดในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555  ในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)