กิจกรรม

งานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญจาก ธนาคารกรุงเทพ  ให้ดำเนินการ จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยการทำขนมเบื้อง ลูกชุบในงานแถลงข่าว การจัดงาน งาน ๑๐๑ ปี ละครวังสวนกุหลาบ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่