กิจกรรม

ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 56

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ในพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประจำปี 2556  โดยได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้ดำเนินการจัดแสดงอาหารไทยที่ขึ้นทะเบียน สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลาล จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระยาสาทร ขนมเบื้อง ข้าวยำ และข้าวหลาม และได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้มีเกียรติในงาน โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์สาขาอาหารและโภชนาการและสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ประสานงานโดยผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหา จำนวน 4 รายการ ได้แก่ กระยาสารท ขนมเบื้อง ข้าวยำ และข้าวหลาม และดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารว่างแก่ผู้มีเกียรติในงาน โดยมี   นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานและนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เยี่ยมชมการจัดงาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

IMG_4674 DSCN1548 DSCN1489 DSCN1476 DSCN1378 DSCN1349 DSCN1332 DSCN1326 DSCN1320 DSCN1321 DSCN1317 DSCN1314 DSCN1308 DSCN1305 DSCN1296 DSCN1277 DSCN1265 DSCN1262 DSCN1258 DSCN1261 DSCN1254 DSCN1246 DSCN1243 1186757_417598175011751_1548200687_n 1237014_417598151678420_1872326275_n