กิจกรรม

พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดพิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทย  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักศึกษา เกิดความเชื่อมั่นในตัวครู อาจารย์และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในสายวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร

770371018155 S__65552 S__65542 DSC_0517 DSC_0516 DSC_0511 DSC_0507 DSC_0501 DSC_0498 DSC_0492 DSC_0482 DSC_0480 DSC_0469 DSC_0463 DSC_0459 DSC_0454 DSC_0451 DSC_0446 DSC_0442 DSC_0440 DSC_0437 DSC_0435 DSC_0431 DSC_0429 DSC_0423 DSC_0414 DSC_0405 DSC_0402 DSC_0396 DSC_0383 DSC_0382 DSC_0378 DSC_0328 DSC_0317 DSC_0313 DSC_0310 DSC_0307 DSC_0305 DSC_0304 DSC_0290 DSC_0231 DSC_0222 DSC_0217 DSC_0215 DSC_0203 DSC_0198 DSC_0177 DSC_0155 DSC_0146 DSC_0139 DSC_0134 770425667262