กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

Teen style on TV

ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ผลิตรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen style on TV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family บันทึกเทปถ่ายทำการเรียนการสอนสาขาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เทปที่1 ถ่ายทำในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น อาหารและโภชนาการ และอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อเป็นการแนะนำและประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดออกอากาศประมาณเดือนธันวาคม 2558 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วง Open house on air เวลา 22.00น

จุฬา_9997 จุฬา_9900 จุฬา_9790 จุฬา_9767 จุฬา_9745 จุฬา_9730 จุฬา_9705 จุฬา_9674 จุฬา_9584 จุฬา_9564 จุฬา_9561 จุฬา_9535 จุฬา_9494 จุฬา_9480 จุฬา_9460 จุฬา_9389 จุฬา_9340_0 จุฬา_9340 จุฬา_9169 จุฬา_9166 จุฬา_9096 จุฬา_9043 จุฬา_9022 จุฬา_8825 จุฬา_8798 จุฬา_8625_0 จุฬา_8625 จุฬา_8622 จุฬา_8601 จุฬา_8565 จุฬา_8482 จุฬา_8343 จุฬา_8286 จุฬา_8259 จุฬา_8220 จุฬา_8186 จุฬา_8047 จุฬา_8033 จุฬา_8013 จุฬา_7997 จุฬา_7968 จุฬา_7868 จุฬา_7797 จุฬา_7787 จุฬา_7750 จุฬา_7545 จุฬา_7492 จุฬา_7411 จุฬา_7372 จุฬา_7368 จุฬา_7360 จุฬา_7319 จุฬา_7259 จุฬา_7209 จุฬา_7202 จุฬา_7176 จุฬา_7109 จุฬา_7103 จุฬา_7016 จุฬา_6998 จุฬา_6950 จุฬา_6933 จุฬา_6892 จุฬา_6882_0 จุฬา_6882 จุฬา_6846 จุฬา_6741 จุฬา_6713 จุฬา_6667 จุฬา_6632 จุฬา_6625 จุฬา_6623 จุฬา_6596 จุฬา_6578 จุฬา_6466 จุฬา_6445 จุฬา_6416 จุฬา_6357 จุฬา_6357 (2) จุฬา_6288 จุฬา_6187 จุฬา_6179 จุฬา_6167 จุฬา_6053 จุฬา_6053 (2) จุฬา_6052 จุฬา_6002 จุฬา_5926 จุฬา_5924 จุฬา_5779 จุฬา_5696 จุฬา_5664 จุฬา_5569 จุฬา_5545 จุฬา_5544 จุฬา_5382 จุฬา_5281 จุฬา_5281 (2) จุฬา_5233 จุฬา_5190 จุฬา_5161 จุฬา_5111 จุฬา_4964 จุฬา_4960 จุฬา_4948 จุฬา_4908 จุฬา_4870 จุฬา_4787 จุฬา_4740 จุฬา_4674_0 จุฬา_4674 จุฬา_4668 จุฬา_4665 จุฬา_4659 จุฬา_4638 จุฬา_4422 จุฬา_4405 จุฬา_4397 จุฬา_4394 จุฬา_4370 จุฬา_4361 จุฬา_4167 จุฬา_4162 จุฬา_3978 จุฬา_3953 จุฬา_3859 จุฬา_3848 จุฬา_3679 จุฬา_3673 จุฬา_3665 จุฬา_3646 จุฬา_3620 จุฬา_3607 จุฬา_3592 จุฬา_3562 จุฬา_3449 จุฬา_3423 จุฬา_3329 จุฬา_3318 จุฬา_3289 จุฬา_3265 จุฬา_3177 จุฬา_3076 จุฬา_2981 จุฬา_2936 จุฬา_2724 จุฬา_2672 จุฬา_2646 จุฬา_2595 จุฬา_2562 จุฬา_2534 จุฬา_2483 จุฬา_2431 จุฬา_2398 จุฬา_2322 จุฬา_2181 จุฬา_2116 จุฬา_2079 จุฬา_2055 จุฬา_1995 จุฬา_1934 จุฬา_1839 จุฬา_1839 (2) จุฬา_1831 จุฬา_1776 จุฬา_1775 จุฬา_1739 จุฬา_1605 จุฬา_1583 จุฬา_1557 จุฬา_1555 จุฬา_1522 จุฬา_1393 จุฬา_1331 จุฬา_1299 จุฬา_1272 จุฬา_1209 จุฬา_1129 จุฬา_1111 จุฬา_1097 จุฬา_1092 จุฬา_1061 จุฬา_977 จุฬา_957 จุฬา_916 จุฬา_908 จุฬา_852 จุฬา_819 จุฬา_811 จุฬา_767 จุฬา_759 จุฬา_739 จุฬา_688 จุฬา_658 จุฬา_650 จุฬา_644 จุฬา_621 จุฬา_609 จุฬา_572_0 จุฬา_572 จุฬา_490_0 จุฬา_490 จุฬา_434 จุฬา_394 จุฬา_346 จุฬา_322 จุฬา_145 จุฬา_133 จุฬา_83 จุฬา_55 S__44720168 S__44720167 S__44662790 S__44662789 S__44662788 S__44662787 S__44662786 S__6750241 S__6750239 S__6750238 S__6750236 S__6750233 S__6750212 S__3457064 S__3457061 S__3457060 S__3457059 S__3457058 S__3457057 S__3457056 S__3457055 S__3457054