กิจกรรม

งานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 Christmas Party & Happy New Year 2016 ส่งมอบความสุข ให้กับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 พร้อมทั้งมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรทั้งนี้สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ได้เข้าร่วมงานปีใหม่ของคณะพร้อมมอบรางวัลพิเศษแก่บุคลากรของคณะ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร