ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บุคลากร คณะคหกรรมฯ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

บุคลากร คณะคหกรรมฯ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับนายเลียน ภักดี ตำแหน่ง ช่างปูน ระดับ 2 ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิต และรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ ในงานวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 31 มีนาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล