ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช)

ตรวจสอบรายชื่อ