กิจกรรม

Happy New Year 2018

Pink Party Happy New Year 2018 ราตรีสีชมพู้ … ชมพู”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ในงานPink Party Happy New Year 2018 “ราตรีสีชมพู้ … ชมพู” ส่งมอบความสุขให้กับบุคลากร  เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์