คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ข่าวประกาศ

กำหนดการ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32

กำหนดการ การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 32 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร