กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 82 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 36,900 cc.