กิจกรรม

จัดดอกไม้ประดับสถานที่ น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตามที่ รัฐบาล มีกำหนดการจัดกิจกรรม บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดดอกไม้ประดับสถานที่ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สวยงามสมเกียรติ จัดดอกไม้จำลองสวนธรรมชาติ การจัดสวนดอกไม้ ด้วยดอกไม้โทนสีชมพู ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ จัดทำโดยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ