กิจกรรม

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช กับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มียอดรับการบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 80 ถุง คิดเป็นปริมาณเท่ากับ 36,000 cc.