กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปานะ พิธีถวายพนพาสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคมแด่ “พระบามสมเด็จพระปรมินทร หมาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ วันชาติไทย และวันดินโลก เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น ๗ อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ