กิจกรรม

นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” 5 ธันวาคม 2562

นิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” 5 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน” ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมสาธิตการทำ ดอกพุทธรักษาเพื่อการบริการประชาชน และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562