กิจกรรมข่าวประกาศ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์)

โชติเวช ระยะสั้น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (เสาร์-อาทิตย์)
จำนวน 4 วิชา ได้แก่

  •  การแกะสลักเพื่อการจัดตกแต่ง
  • การร้อยมาลัย
  • เบเกอรี (เพื่ออาชีพ)
  • วุ้นดอกไม้ 3 มิติ

    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2563
อบรมวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 นี้
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร
☎️เบอร์ 02-6653888 ต่อ 0,5229 

รายละเอียดระยะสั้น