กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม“ปิยมหาราช ประจำปี 2563”

คหกรรมศาสตร์…ร่วมกิจกรรม“ปิยมหาราช ประจำปี 2563”

ดร.ปริญญา มากลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต