กิจกรรม

รายการโทรทัศน์ ALTV “ทีวีเรียนสนุก” บันทึกเทปเชฟขนมหวานเพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพ

รายการโทรทัศน์ ALTV “ทีวีเรียนสนุก” บันทึกเทปเชฟขนมหวานเพื่อแนะนำเส้นทางอาชีพ

                     รายการโทรทัศน์ ALTV (Active Learning TV )”ทีวีเรียนสนุก” ทีวีเพื่อการเรียนรู้ในเครือ Thai PBS เข้าบันทึกเทปถ่ายทำเส้นทางการเป็นช่างขนมหวานสู่สากล ชื่อตอน “เชฟขนมหวาน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในหลักการทำงานของเชฟ และมุมมองการเป็นเชฟขนมหวาน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง ALTV “ทีวีเรียนสนุก”ช่องหมายเลข 4