กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

คณะเทคขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย กลุ่มประชาชนทั่วไป
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ผู้จัดการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย กลุ่มประชาชนทั่วไป ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมหมู่บ้านศิลป์ 5 ทีมที่ 1
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมหมู่บ้านศิลป์ 5 ทีมที่ 2
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมเวสสุกรรม
🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมบ้านทรายทอง
🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมศิษย์ยาสะอิ้ง

🎖รางวัลขวัญใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ทีมหมู่บ้านศิลป์ 5 ทีมที่ 1 

กลุ่มสถาบันศึกษา ดังนี้
🥇รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลำไยทีม สับๆๆๆ (มทร.พระนคร)
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมถาปัตย์ดี มีแต่สร้าง (มทร.พระนคร)
🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมศิลปศึกษา มศว.
🏅รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
🎖รางวัลขวัญใจอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ทีมศิลปศึกษา มศว.