กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องสำคัญต่าง ๆ ในทำเนียบรัฐบาล

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดดอกไม้ตกแต่งห้องสำคัญต่าง ๆ ในทำเนียบรัฐบาล

                       สาขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ตกแต่งห้องสำคัญต่าง ๆ ในทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ ตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี ตึกภักดีบดินทร์ ตึกบัญชาการ ตึกนารีสโมสร และตึกแสงอาทิตย์ จำนวนกว่า 100 แจกัน เพื่อใช้ประดับตกแต่งจุดสำคัญในการรับรองแขกของรัฐบาลหรือผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ โทนสีของห้องและการใช้งานจะถูกนำมาเป็นแนวคิดในการจัด โดยมีอาจารย์ อนุสรณ์ ใจทน เป็นผู้ออกแบบ