กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “RMUTP Open House : Opportunity Unlocked”

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “RMUTP Open House : Opportunity Unlocked”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ภายใต้ชื่องาน “ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง RMUTP Open House Opportunity Unlocked เพื่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาของราชมงคลพรนครมากยิ่งขี้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมจัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์และนักศึกษา ภายในงาน “ราชมงคลพระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง” RMUTP Open House : Opportunity Unlocked เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2567 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร