จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน“การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้ดำเนินการจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย […]

จัดอบรม การทำอาหารไทย และงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงศุลต่างประเทศ

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ จัดอบรมการทำอาหารไทย ได้แก่ […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม […]

โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบาย […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]