เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี(เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2556

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี (เทียบโอน)  […]

รับ 3 รางวัลการประกวดโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 3 รางวัลจากการประกวดการจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชาจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรางวัลที่รับได้แก่1.รางวัลชนะเลิศการประกวดโคมแขวน […]

ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท แมคไทย จำกัด

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา  ระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กับ […]

แสดงผลงานวิจัย 12 เรื่อง ใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยกว่า 10 เรื่อง […]

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Posted Posted in กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรมประกอบด้วยการนั่งสมาธิและการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระคุณเจ้าจากวัดเทวราชกุญชร […]