คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม

Posted Posted in ข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

Posted Posted in ข่าวประกาศ

ประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ […]