นักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 5 ของ มทร.พระนคร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กฤตพร ชูเส้ง […]

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ Born Strong

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ศิษย์เก่า คหกรรมศาสตร์…เจ้าของห้องเสื้อ Worachai Couture ได้รับคัดเลือกสู่รอบเชิงลึกโครงการ […]

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์     […]

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต […]