รับ 2 รางวัล การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ …รับ 2 รางวัล การประกวดกระเช้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร […]

ขอแสดงความยินดี

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ […]

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ร่วมเป็นคณะกรรมการในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา […]