คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) … รับ 2 รางวัล การประกวดแข่งขันผลงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) … รับ 2 […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) … รับ 3 รางวัล การนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) … รับ 3 […]

สอบรับทุน สนับสนุนโครงการฝึกงานวิชาชีพ ณ สหรัฐอเมริกา (Internship / Trainee in USA) 

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่สอบผ่านและได้รับทุน […]

รับ 2 รางวัล จากการประกวด โครงการเย็บ ร้อยค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 11

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ รับ […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…โชว์ผลงานสิงประดิษฐ์ จากพลาสติกกำพร้า และชุดตุ๊กตาจากใบตอง ทางช่อง One 31

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…โชว์ผลงานสิงประดิษฐ์ จากพลาสติกกำพร้า และชุดตุ๊กตาจากใบตอง ทางช่อง […]

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินกับ คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 4 รางวัล การประกวดการแข่งขันการแกะสลัก จัดสวนหย่อม ระดับนานาชาติ ในงาน” Food and Hospitality Thailand 2023″

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 4 รางวัล […]