กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

MISS DEAF THAILAND 2017

“น้ำหวาน ดาวคหกรรม”คว้ามงกุฎ MISS DEAF THAILAND 2017 เดินหน้าเวทีโลก ณ สาธารณรัฐเช็ก

นาวสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ ชื่อเล่น:น้ำหวาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี3 หลักสูตรเทียบโอน สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าตำแหน่ง
มิสเดฟไทยแลนด์ 2017 (MISS DEAF THAILAND 2017) พร้อมด้วยรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน (Miss Photogenic) และรางวัลชุดไทยประจำชาติ ซึ่งชุดที่น้ำหวานสวมใส่เป็นฝีมือการตัดเย็บของเพื่อนนักศึกษาที่ช่วยกันออกแบบโดยนำศิลปะงานดอกไม้สดแบบไทย เช่น การร้อยตาข่าย การร้อยมาลัย การกรอง การเย็บแบบ มาผสมผสานการตัดเย็บอย่างสวยงาม ชนะใจกรรมการและได้รางวัลมาครอง

     ทั้งนี้ ชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) ซึ่งเดิมมีตำแหน่งเป็นดาวคณะคหกรรมฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมิสเดฟไทยแลนด์ 2017 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดในเวที MISS & MISTER DEAF WORLD 2017 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560

การประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่7 โดยชมรมพัฒนาและส่งเสริมศิลป์คนหูหนวกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เสริมสร้างความมั่นใจและมีทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของสังคม และทำหน้าที่เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามของประเทศไทยไปสู่นานาชาติต่อไป