กิจกรรมข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

📌คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
📌TCAS 1 Portfolio 66
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 ถึง 23 ม.ค. 66
📌โควตา รอบที่ 1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ถึง 20 ธ.ค. 65
ระดับปริญญาตรี
📌สมัครผ่านเว็บไซต์
ขั้นตอนการสมัคร
📌ติดตามรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-665-3777 ต่อ 5235 ,8254  (ในวันและเวลาราชการ)
inbox facebook :คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร