การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC) 2023

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษาทีได้รับรางวัลจาก การแข่งขันทำอาหารระดับนานาชาติ […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 1 เหรียญเงิน การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการประกอบอาหาร

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) คว้า 1 เหรียญเงิน […]

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 22

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 22     […]

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 […]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย กลุ่มประชาชนทั่วไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณนนท์ แดงสังวาลย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ณนนท์ แดงสังวาลย์ […]

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MISS CONGENIALITY QUEEN RMUT 2023 ศรีวิชัยเกมส์  

Posted Posted in กิจกรรม, ผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ (น้องปอย) ธัญชนิต […]